TERVE TÖÖTAJA

 

TERVE ETTEVÕTE

TÖÖFÜSIOTERAAPIA

Koosneb töökeskkonna hindamisest, mille põhjal koostatakse ja viiakse läbi harjutuskava kogu kollektiivile.

INDIVIDUAALNE FÜSIOTERAAPIA

Füsioterapeut hindab töötaja terviseseisundit ja terviseriske töökohal ning sekkub vastavalt töötaja vajadustele Teie ettevõttes või meie erapraksises.

RAVIMASSAAŽ

Ravimassaažis kasutatakse lisaks tavalistele massaaživõtetele liigeste mobiliseerimist, erinevaid venitusvõtteid ning müofastsiaalseid tehnikaid.

Sundasendid ja vähene kehaline aktiivsus töökohal põhjustavad vaevuseid skeleti -lihassüsteemis, mille tagajärjeks on tihti valud ja ebamugavustunne. Need omakorda mõjutavad kogu ülejäänud organismi normaalset talitlust, pärssides nii vaimset kui füüsilist töövõimet.

Õnnelik ja terve meeskond võimendab äritegevust. Meie programm on kujundatud töötajate vaimse ja füüsilise  produktiivsuse säilitamiseks ja tõstmiseks. Füsioterapeut hindab kliendi tervislikku seisundit, koostab ja viib läbi vastavalt probleemidele ja vajadustele individuaalse raviprogrammi ning jälgib ja korrigeerib raviprotsessi vastavalt kliendi arengule ja vajadustele.

Panustades 1€, saab ettevõte kasu 6€ 

Erinevatele teadusuuringutele tuginedes toob inimeste tervisele panustamine ettevõtte investeeritud raha mitmekordselt tagasi. Jah, keeruline on arvestada numbritesse ümber töötajate kasvanud rahulolu ning õnnetunnet, kuid teatud näitajaid on siiski võimalik mõõta. Üheks selliseks on näiteks tööandja tervishoiukulud.

Tööandjad, kes on aastaid praktiseerinud erinevaid töötajatele mõeldud kompleksseid terviseprogramme, täheldavad, et haiguslehtede arv on märkimisväärselt vähenenud ning seeläbi on langenud ka ettevõtte kulud. Kui inimene on pidevalt haige, tähendab see seda, et töö jääb tegemata ning lisaks haiguslehtede kulule lisandub veel kahjum tegemata tööst. Pikalt kestvate terviseprobleemide korral on vajalik leida asendustöötaja ning see on omakorda lisakulu, sest reeglina on vaja uus inimene välja õpetada ning tema esialgne töötamise efektiivsus ei küündi endise töötaja tasemele.

 

Uuringutest selgub, et 57% inimestest, kellel oli enne 6-kuulise treeningprogrammi läbimist kõrge terviserisk, jõudsid pärast programmi madala terviseriski gruppi. Lisaks eelnevale on ilmselge, et terve töötaja suudab teha efektiivsemalt tööd ja sellest rohkem rõõmu tunda, mis jällegi suurendab ettevõtte kasumit.

 

Edukad ettevõtted näevad pikemat perspektiivi ning panustavad töötajatesse. Mida süstemaatilisemalt ning teadlikumalt seda teha, seda rohkem kasu saavad sellest nii töötajad kui tööandja. Tervis on parim investeering tulevikku!

Allikad:

1. https://hbr.org/2010/12/whats-the-hard-return-on-employee-wellness-programs

2.Stahno, J. & Chow, J. (2014).What are the proven financial benefits of health and wellness programs? http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/student/60